Viktigt säkerhetsmeddelande från Truma

Utbyte av Truma utomhusuttag för gas samt två gasventiler.

Inom ramen för sin kvalitetssäkring har Truma konstaterat att det kan uppstå otäthet hos Truma utomhusuttag för gas och två ventiler för gasuttag. Det är endast produkter med en gul kåpa och nedanstående märkning som berörs:

Produkt Foto Berörd märkning för alla illustrerade produkter
Truma utomhusuttag för gas
I vitt, elfenben eller svart
 Truma_Gas-Außensteckdose 01.2016
02.2016
03.2016
04.2016
05.2016
06.2016
07.2016
08.2016
09.2016
10.2016
11.2016
12.2016
01.2017
Ventil KV8-M
Snabbkopplingsventil
 Truma_Ventil_KV8-M
 Ventil AKV-8-M
Snabbkopplingsventil med förgrening
 Truma_Ventil_AKV-8-M

Detta kan få till följd att gas strömmar ut okontrollerat ur de berörda produkterna. I värsta fall kan detta leda till gasförpuffning och personskador. Idag har vi dock ingen kännedom om något sådant fall.
I egenskap av premiumtillverkare står Truma för absolut förstklassiga, tillförlitliga och säkra produkter. Våra kunders säkerhet och välbefinnande har högsta prioritet. För att undvika alla risker har Truma och dess underleverantör beslutat sig för att byta ut alla berörda produkter. Sannolikheten att felet uppträder är mycket liten. Campare måste trots det beakta dessa försiktighetsåtgärder:

 

  • Säkerställ att gasanläggningen tas ur drift omedelbart. Stäng flaskorna resp. gastanken eller den externa gasförsörjningen. Om det utvändiga gasuttaget är anslutet till en separat avstängningsventil (t.ex. på det s.k. ventilblocket) räcker det att stänga endast denna avstängningsventil.
  • Om det finns förtält måste man sörja för god ventilation.
  • Kontrollera märkningen nedanför den gula kåpan (bild 1 nedan). Du kan behöva vrida på ringen för att läsa märkningen. Se till att det inte finns tändkällor i närheten medan du gör kontrollen.

Ladda ner pdf-filen med information: 20170208_PM_Truma_Gasventile_SV

Lyssna på vår låt

Min Husbil i Sverige »

Arkiv

Arkiv »