Annons | Ett rent erbjudande: Truma gasfilter

Gasfiltret från Truma skyddar din gasolanläggning effektivt mot förorenad gasol och garanterar en lång livslängd på gasolanläggningen och alla andra gasdrivna enheter som värmare, kylskåp eller gaskök.

Bild med skog, berg och husbil på grönt fält

Bild: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG

Ett rent erbjudande: Truma gasfilter

Föroreningen av gasol har ökat betydligt i hela Europa. Oljiga partiklar – olefiner, paraffiner och andra kolväteföreningar – följer med i gasströmmen som aerosoler och avlagras i gasolanläggningen. Gastrycksregulatorerna från Truma uppfyller högsta standard och är certifierade enligt de europeiska normerna för gasol. Trots detta kan de skadas av aerosolerna och försämras i sin funktion.

Skydda din gasolanläggning

Truma har den perfekta lösningen: Gasfiltret från Truma skyddar din gasolanläggning effektivt mot förorenad gasol. Det filtrerar tillförlitligt bort ojliga partiklar och garanterar på så sätt en lång livslängd på gasolanläggningen och alla andra gasdrivna enheter som värmare, kylskåp eller gaskök.

Fördelar:

• Speciellt effektivt: Avskiljer ojliga partiklar upp till 99 %.
• Praktiskt: Filterpatronen kan snabbt och enkelt bytas ut.
• Kan monteras i efterhand: Kan användas för alla väggmonterade gastrycksregleringssystem och påfyllbara tank-gasolflaskor.

Använd gasfiltret från Truma

För att effektivt kunna skydda gasolanläggningen mot kontaminering med olja behöver du ett resp. två gasfilter från Truma – beroende av om du har en anläggning med en eller två gasolflaskor. Truma frånsäger sig allt garantiansvar för defekta regulatorer om de används utan filter.

2 gasflaskor med Truma-koppling

Bild: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG

Filterpatronen måste regelbundet bytas ut

Kontrollera alltid Truma gasfiltret vid flaskbyte:
• Skruva upp filtret och kontrollera om filterkoppen och filterpatronen är fuktade eller smutsiga.
• Finns oljerester, klara vätskor eller vita kalkavlagringar på patronen eller i filterkoppen, är patronen mättad och måste bytas ut.
• Rengör filterkoppen med en mjuk papperstrasa innan du sätter i den nya patronen. Använd skydds-/engångshandskar (se bruksanvisningen).
• Patronen bör principiellt bytas ut vartannat år.

Specialpris på filter och patron
Filter och reservpatron erbjuds till specialpriser med 50 respektive 30 procent rabatt ända fram till 31 december 2016 (Gasfilter: 533 SEK inkl. moms, reservpatron: 360 SEK inkl. moms).

Läs mer

 

Lyssna på vår låt

Min Husbil i Sverige »

Arkiv

Arkiv »